Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Öppettider

Huvudbiblioteket
12:00-15:00

Lindholmenbiblioteket
Stängt

Arkitekturbiblioteket
Stängt

Boka grupprum

Boka ett grupprum på Huvudbiblioteket eller Lindholmen

Boka

“Det är en bra bit till nästa termin, men snart lyser åter flitens lampa på Chalmers! Här ser du två…”

2014-07-08 14:35

Aktuella metodböcker på biblioteket

Chalmers