Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Biblioteksintroduktion


Under introduktionen demonstrerar vi hur du söker information med hjälp av bibliotekets resurser. Du får också tillfälle att själv söka litteratur.

Anmälan och lokal

Till biblioteksintroduktionen krävs ingen anmälan.

Introduktionen äger rum på Huvudbiblioteket eller Lindholmenbiblioteket.

Tider

Se ditt kursschema för aktuella tider.

Lärandemål

Fokus: formulera sökfråga, identifiera och kombinera sökord

Efter genomgången kurs ska du kunna:

  • formulera en sökfråga, avgränsa ett ämne, identifiera och kombinera sökord
  • utföra sökningar och identifiera relevant litteratur för rapport/skrivuppgift med hjälp av bibliotekets ämnesguider och sök- och skrivguiden
  • utvärdera den information du hittar med hjälp av bibliotekets sök- och skrivguide
  • skriva referenser i vald stil (APA, IEEE, Harvard, Vancouver etc.) med hjälp av bibliotekets referensguider

 Library_introduction.jpg

Fråga biblioteket

Om du undrar något om bibliotekets kurser är du välkommen att kontakta oss.


Fråga oss
Chalmers