Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Informationskompetens


Kandidatarbete VT-17

Läsperiod 3, läsvecka 1-5

 

Onlinemodul med fokus på källkritik, akademisk hederlighet och upphovsrätt. Länk till anmälan kommer vi att skicka till era mejladresser (…@student.chalmers.se) senast den 19/1.  OBLIGATORISK med DEADLINE 19/2

 

Läsperiod 3, läsvecka 2

Föreläsning i storsal med tema: Från ämne och frågeställning till att hitta relevanta informationskällor för kandidatarbetet. Ej obligatorisk.

  • Automation & Mekatronik: tisdag 24/1, sal: HA3, kl.10.00-10.45 
  • Data, IT och Elektro: tisdag 24/1, sal: HA3, kl. 11.00-11.45
  • Kemi- och Bioteknik: torsdag 26/1, sal: KE,  kl. 15.15-16.00

 

Läsperiod 3, Läsvecka 3-4

Workshop i referenshanteringsprogram: Mendeley (rekommenderas för LaTeX användare) eller EndNote Online. Anmäl dig här.  Ej obligatorisk.

 

Läsperiod 3, Läsvecka 6- Läsperiod 4, läsvecka 3

Gemensam informationslabb för kandidatgruppen med fokus på faktainsamling, referensskrivning samt bilder och figurer i kandidatarbetet.

Anmäl er grupp här. OBS! Endast en anmälan per grupp men kom ihåg att hela gruppen måste närvara vid tillfället. OBLIGATORISK.

Om ni har frågor är ni välkomna att mejla oss edu.lib@chalmers.se

 

Lärandemål

Efter genomgånget kursmoment ska du kunna:

  • välja och utvärdera relevanta källor för din frågeställning
  • tolka och skriva korrekta referenser enligt vald stil
  • förklara innebörden av akademisk hederlighet
  • förklara varför upphovsrätten är viktig för ditt kandidatarbete

floor studying.jpg

Fråga biblioteket

Om du undrar något om bibliotekets kurser är du välkommen att kontakta oss.

Fråga oss
Chalmers