Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Kandidatarbete VT-18


Nedan upplägg gäller för er som följer generella kompetenser för E, D, IT och Z, samt K, Kf, och Bt. Upplägget gäller även kandidatarbetet på Samhällsbyggnadsteknik.

Läsperiod 3, läsvecka 1–5

Onlinemodul med fokus på källkritik, akademisk hederlighet och upphovsrätt. Länk till inloggning kommer vi att skicka till era mejladresser (CID@student.chalmers.se) senast den 18/1. OBLIGATORISK med DEADLINE 16/2

Läsperiod 3, läsvecka 2

Föreläsning: Vilken tidigare forskning och annan bakgrundsinformation finns inom ämnesområdet? Gör en effektiv litteratursökning. Ej obligatorisk.

  • Mekatronik & Automation: tisdag 23/1, sal: HA3, kl.10.00-10.45 
  • Data, IT och Elektro: tisdag 23/1, sal: HA3, kl. 11-11.45
  • Samhällsbyggnadsteknik: torsdag 25/1, sal: SB-H3, kl. 13.15-14.00
  • Kemi- och Bioteknik: fredag 26/1, sal: KE, kl. 9.00-09.45

 

Läsperiod 3, läsvecka 2–4

Workshop i det fritt tillgängliga referenshanteringsprogrammet Mendeley. Anmäl dig här. Ej obligatorisk.

Som student på Chalmers har du även tillgång till referenshanteringsprogrammet EndNote. Vill du ha en introduktion till EndNote?  Skicka då ett mejl till edu.lib@chalmers.se så bokar vi en tid

Båda programmen fungerar bra med LaTeX.

 

Läsperiod 3, läsvecka 6 - Läsperiod 4, läsvecka 3

För kandidatgruppen gemensam Informationslabb med fokus på informationshämtning, bilder och figurer i kandidatarbetet samt referensskrivning. Försök boka detta tillfälle när det är som mest relevant för just er grupp, beroende på om ni i ett tidigt skede behöver stöd för att hitta tillförlitlig information eller senare under arbetet har frågor om upphovsrätt och referenser.

Länk till anmälan kommer vid kursstart. OBS! Endast en anmälan per grupp men kom ihåg att hela gruppen måste närvara vid tillfället. Senast 2 dagar innan Informationslabben ska den befintliga rapporten skickas till  edu.lib@chalmers.se. Ange kandidatprojektets titel som ämne. Mejla oss om ni har frågor. OBLIGATORISK.

Library_introduction.jpg

Fråga biblioteket

Om du undrar något om bibliotekets kurser är du välkommen att kontakta oss.


Fråga oss
Chalmers