Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Bibliotekens lokaler är stängda

Alla våra bibliotek håller tills vidare stängt med anledning av Covid-19. 


Bibliotekets service med anledning av Covid-19


Öppettider
Lån, återlämning och reservationer
Boka handledning online
Databaser & e-resurser
Förlag erbjuder utökad tillgång till e-böcker och tidskrifter
Anteckningsstöd
Artiklar
Avhandlingar
Läxhjälpen online
Kontakta oss

Öppettider

Alla Chalmers bibliotek har stängt tills vidare med anledning av Covid-19, från 18 mars och framåt. Under denna period kan du fortfarande nå oss via telefon och mejl och du kommer åt alla våra e-resurser som vanligt.

Lån, återlämning och reservationer

Återlämningsdatum för de lån du har hemma är automatiskt framflyttat till 14 augusti.

Andra regler gäller för fjärrinlånade böcker från andra bibliotek. Dessa lån kan behöva återlämnas.

Slutar du på Chalmers? Kom ihåg att lämna tillbaka dina biblioteksböcker innan du lämnar oss. Huvudbibliotekets bokinkastet är alltid öppet och du hittar det till vänster om huvudentrén på Hörsalsvägen 2.

Du kan även skicka böcker till oss med post. Använd adressen
Chalmers tekniska högskolas bibliotek
412 96 Göteborg

Utlån och reservationer av böcker är inte möjlig inom stängningstiden, inte heller att hämta reserverade böcker. Reservationerna står kvar för din räkning så att du kan hämta dem när biblioteket har öppnat igen. 

Boka handledning online

Om du behöver råd och tips med hur du kommer igång att söka litteratur för ditt examensarbete eller en artikel, har referens- eller bildhanteringsfrågor, boka ett digitalt möte med en bibliotekarie.
support.lib@chalmers.se

Databaser & e-resurser

Våra e-resurser och databaser kommer du åt som vanligt via lib.chalmers.se. 
Här hittar du våra databaser

Som studerande och anställd på Chalmers når du databaser, e-böcker, och e-tidskrifter även utanför campus.
Läs mer om access till e-resurser hemifrån

Förlag erbjuder utökad tillgång till e-böcker och tidskrifter

Ett flertal förlag erbjuder tillfällig fri eller utökad access till e-böcker och andra e-resurser för att hjälpa de universitet och högskolor världen över som nu går över till distansundervisning. Här finns en lista som uppdateras löpande

Utöver de som listas så erbjuder flera förlag mer riktade insatser, där man kan få tillfällig fri access till material om man hör av sig och berättar om behovet. Kontakta support.lib@chalmers.se så undersöker vi vilka möjligheter som finns!

Anteckningsstöd

För närvarande kan du inte hämta anteckningsblock som vanligt på våra bibliotek och lärandetorg, men kontakta oss så skickar vi block med post. 

Artiklar

Om du har artiklar som är klara för avhämtning så kan du kontakta oss så skickar vi artiklarna inom kort.  

Avhandlingar

Du kan lämna in dina avhandlingar i bokinkastet vid sidan av huvudingången på huvudbiblioteket, Hörsalsvägen 2. Det går också att skicka licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar med internpost. Licentiatavhandlingar ska lämnas i 1 exemplar och doktorsavhandlingar i 11 exemplar med spikblad. Du får ett kvitto på inlämnad avhandling skickad till dig. Har du frågor, kontakta oss på support.lib@chalmers.se så hjälper vid dig. 

Läxhjälpen online

På grund av covid-19 hålls Läxhjälpen inte som vanligt, men du hittar hela läxhjälpsteamet på Zoom. Där erbjuder vi stöd för gymnasieelever i matte, kemi och fysik. Läs mer här

Kontakta oss

Telefon: 031-7723737 (9-16, lunch 12-13)
E-post: support.lib@chalmers.se 

Chalmers