Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Från 17 augusti öppnar bibliotekens lokaler i begränsad omfattning

Det finns då möjlighet till att hämta reserverat material, 10-14 måndag till fredag. Läsesalar och läsplatser är fortsatt inte tillgängliga med anledning av Covid19.
Läs mer om vad som gäller från och med 17 augusti


One Book One Chalmers: Makten


Den 15 november startade tidernas första ”One Book One Chalmers” - OBOC. Hela Chalmers – studenter såväl som anställda – får möjlighet att läsa en och samma bok, och samlas kring aktiviteter som anknyter till boken. Den första OBOC-boken är "Makten" av Naomi Alderman.

Idén med att läsa en gemensam bok har använts på olika håll i världen och i olika kontexter för att skapa gemenskap och mötesplattformar. Bland annat finns ”Stockholm läser”, ”Canada reads” och "MIT Reads".

makten alderman JPG.jpg

Den här hösten och vintern har Chalmers bibliotek i samarbete med JÄMK (kårens jämlikhetskommitté) startat "One Book One Chalmers". Tillsammans har vi valt boken "Makten" av Naomi Alderman, och vi hoppas att så många som möjligt har haft möjlighet att läsa den Boken finns förstås att låna på våra bibliotek, både på svenska och på engelska.

Essätävling om "Makten"

Skriv en essä om "Makten" och ta chansen att vinna fina priser. Deadline för att lämna in ditt bidrag är 31 mars 2020. Här finns all information om essätävlingen

Har du några frågor om OBOC?

Du är alltid välkommen att kontakta oss via mejladressen userservices.lib@chalmers.se

Håll utkik här och i våra kanaler på Facebook och Instagram för mer information om OBOC, och så hoppas vi att vi att kommer att ses!

Chalmers