Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

One Book One Chalmers: Makten


Den 15 november startade tidernas första ”One Book One Chalmers” - OBOC. Hela Chalmers – studenter såväl som anställda – får möjlighet att läsa en och samma bok, och samlas kring aktiviteter som anknyter till boken. Den första OBOC-boken är "Makten" av Naomi Alderman.

Idén med att läsa en gemensam bok har använts på olika håll i världen och i olika kontexter för att skapa gemenskap och mötesplattformar. Bland annat finns ”Stockholm läser”, ”Canada reads” och "MIT Reads".

makten alderman JPG.jpg

Den här hösten och vintern har Chalmers bibliotek i samarbete med JÄMK (kårens jämlikhetskommitté) startat "One Book One Chalmers". Tillsammans har vi valt boken "Makten" av Naomi Alderman, och vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och läsa den, och även diskutera den i de bokcirklar som vi kommer att anordna. Boken finns förstås att låna på våra bibliotek, både på svenska och på engelska.

Paneldebatt "The Power", 19 februari 12-13, sal HB1, Hörsalsvägen 8

I samband med kårens jämlikhetsvecka anordnar vi en paneldebatt om kön och makt. Panelen består av:

Jessica Schiefauer, prisbelönad svensk författare som skrivit böckerna "Pojkarna" och "När hundarna kommer"
Paul Pulé, forskare vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Emilia Sandolf, student welfare officer vid Chalmers Studentkår

Du behöver inte ha läst boken "The Power" för att kunna ta del av debatten. Vi bjuder på lunch!

Vilka får vara med och läsa?

Alla på Chalmers! OBOC är öppet för alla som studerar eller arbetar här. Och eftersom OBOC kommer att pågå ända fram till mitten av våren så behöver du absolut inte läsa boken redan i november. Kanske är till exempel jullovets lediga dagar en utmärkt tidpunkt att ta dig an den.

Datum för bokcirklar

Vi kommer att anordna bokcirklar under hösten och vintern för att ge möjligheten att diskutera "Makten", både på huvudbiblioteket på Johanneberg och på Kuggen på Lindholmen. Ingen föranmälan krävs. Varje bokcirkel är fristående och behandlar hela boken.

Huvudbiblioteket, Johannberg

18 december 2019, 17:30
23 januari 2020, 17:30
11 februari 2020, 17:30

Kuggen, Lindholmen

30 januari 2020, 17:30
9 mars 2020, 17:30

Vill du ordna en egen bokcirkel? Prata med oss på biblioteket, så hjälper vi dig med det.

Essätävling om "Makten"

Skriv en essä om "Makten" och ta chansen att vinna fina priser. Deadline för att lämna in ditt bidrag är 31 mars 2020. Här finns all information om essätävlingen

Har du några frågor om OBOC?

Du är alltid välkommen att kontakta oss via mejladressen userservices.lib@chalmers.se

Håll utkik här och i våra kanaler på Facebook och Instagram för mer information om OBOC, och så hoppas vi att vi att kommer att ses!

Chalmers