Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Användarregler vid Chalmers bibliotek


Vad förbinder jag mig till när jag skaffar bibliotekskort?

Bibliotekskortet lämnas ut vid personligt besök. Du måste styrka din identitet med fotolegitimation. Om du är under 18 år behöver du ha målsmans skriftliga medgivande.

Genom din underskrift på lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets användarregler.

  • Lånekortet är en värdehandling. Förlust av lånekort anmäls till biblioteket.
  • Dina inloggningsuppgifter till bibliotekets resurser är personliga och får inte lämnas ut.
  • Du är personligen ansvarig för dina lån och får inte låna ut materialet i andra hand.
  • Du är ansvarig för att anmäla ändrade personuppgifter och epost till biblioteket.
  • Du samtycker till att biblioteket kan kontakta dig angående dina lån och reservationer.

Bibliotekets e-resurser och datorer

Bibliotekets e-resurser får endast användas i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte. Respektera de regler som gäller för nedladdning och utskrifter. 

Användning av bibliotekets datorer får inte strida mot Chalmers föreskrifter om användning av IT-resurser.

Sekretess


Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400, 40 kap 3§) 
lämnas inga uppgifter ut angående enskild persons lån, beställningar eller reservationer.

Ej återlämnade och skadade böcker


Om du inte har återlämnat boken efter det tredje kravet betraktar vi den som förkommen och en faktura på bokens värde samt en administrativ avgift om 300 kr skickas till dig. Dessutom spärras ditt lånekort.

Lämnar du tillbaka materialet i oskadat skick snarast efter att du erhållit fakturan, behöver du endast betala den administrativa avgiften.

Om boken är skadad ska bokens värde ersättas. Dessutom tillkommer en administrativ avgift.

Bibliotekskortgulaurklipp2

Chalmers