Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

ChALS 2017 - “Creativity - at work!”


Välkomna till årets ChALS! I år i med fokus på delaktighet, kreativitet och verkstad på våra jobb - med enkla medel.

Varför är kreativitet en så viktig del av framtidens arbetssätt? Vad händer när man skapar en organisation där medarbetarna får möjlighet att omsätta sina idéer i praktiken?

ChALS 2017 handlar om hur man utvecklar ett arbetsklimat som uppmuntrar till kreativitet, engagemang och nytänkande.

Tid och plats

ChALS 2017 är fulltecknad.

Årets ChALS är onsdagen den 27 september 2017 i Chalmersska huset, Göteborg (Södra Hamngatan 11). Dagen börja med fika och ankomst 09.15, programpunkterna börjar 09.45 och slutar 16.30. Ett detaljerat program finns längre ner på sidan.

Våra keynotes

Katarina Stetler, Kairos Future

Kreativa och effektiva arbetsplatser

stetler.jpg (1)        Trenden går mot att i allt större utsträckning göra hela företaget delaktiga i innovationsarbetet. Men hur gör man för att lyckas med att ta till vara på den kreativa potentialen hos sina anställda? Och hur lyckas man med det när allt starkare krafter pressar på för att effektivisera organisationer? Kan effektivisering och innovation leva sida vid sida?

Katarina är ansvarig för området innovation på Kairos Future och hon har tidigare arbetat som innovationsstrateg och produktutvecklare inom fordonsindustrin. Hon har skrivit en bok om hur innovationsprocesser och effektiviseringsarbete kan leva sida vid sida som heter Kreativ när piskan viner. Katarina har en doktorsexamen i Innovationsledning från KTH och är utbildad civilingenjör.

Adam Lawrence, WorkPlayExperience

Service Design Doing

adam.jpg (1)       Adam Lawrence is one of the two founding partners of WorkPlayExperience, a service innovation and customer experience consultancy. 

Adam is a customer experience consultant, comedian and actor with a background in psychology and the global automotive industry.  For years he has been using expertise gained in the world of theater, film, stand-up comedy and storytelling to help organisations influence and impress their customers and partners.

He is also Adjunct Professor for service design thinking at the IE Business School in Madrid.

Fler fantastiska talare

Vi är otroligt glada över att ha en sådan inspirerande line-up i år. Läs om alla våra fantastiska talare och vad de ska prata om. 

Program

 
09.15-09.45
Fika med goodie bag och registrering
09.45-09.50
Prefekt Daniel Forsman hälsar välkommen
09.50-10.25
Om du kan rita det kan du göra det - konsten att kommunicera i en 
föränderlig värld
Terese Ellnestam, Grafant
10.25-11.15
Keynote. Kreativ när piskan viner – att lyckas med innovation i en hektisk vardag
Katarina Stetler, Kairos Future
11.15-11.45
BLIXTPRESENTATIONER
Ångström Visualization Lab – Utveckling av datalab och makerspace på Uppsala UB
Linda Vidlund, Uppsala universitetsbibliotek
 
Active Learning Classrooms – inspiration, kreativitet och aktivitet i undervisningen
Veronica Alfredsson, Göteborgs universitetsbibliotek
 
Ökad tillgänglighet för alla - sökhandledning, läsnedsättningsservice och digitala möten
Carolina Engfelt och Anna Stigell, Stockholms universitetsbibliotek
11.45-12.45
LUNCH
12.45-13.30
Keynote. Human-centered Innovation in practice – where UX, Service Design Thinking, Agile and the rest collide
Adam Lawrence, WorkPlayExperience
 
13.30-13.50
Frilux Branding Design Thinking
Dina Norborg, Birgit Hvoslef Dahl och Andrea Gasparini, Universitetsbiblioteket i Oslo
 
13.50-14.20
Försäkringskassan: förbättringsarbete hos en myndighet
Jonas Evertsson, Försäkringskassan
14.20-14.50
FIKA
14.50-15.25
BLIXTPRESENTATIONER
Diskquiz - ett enkelt sätt att lära och prata om rutiner i infodisken
Lisa Bergenäs, Malmö högskolas bibliotek
 
Studenternas galleri
Jessica Zaar, Malmö högskolas bibliotek
 
Forskarnas galleri
Sara Kjellberg, Malmö högskolas bibliotek
 
Kompetensfredagar - utveckling tillsammans
Ewa Stenberg, Malmö högskolas bibliotek
15.25-15.45
Carte Blanche-gruppen. Uppdraget, resultaten och att få med sig ett alternativt perspektiv!
Malin Essén och Åsa Jenslin, Karolinska Institutets bibliotek. Linda Thorn, Uppsala universitetsbibliotek
15.45-16.15
Framtiden är redan här! Trender som påverkar hur vi innoverar
Katarina Stetler, Kairo’s Future
16.15–16.30
Avrundning
16.30
FIN!


Anmälan och betalning

Kostnad (fika plus lunch ingår): 1500 inkl moms.

ChALS är fulltecknat! Du är välkommen att mejla någon av oss i planeringsgruppen (e-postadresser nedan) om du vill hamna i vår väntelista. 

Anmälan är bindande.

ylva_chals_avlang.jpg

Frågor och kontakt

Frågor kan ställas till någon i årets ChALS-grupp. Ange Förnamn.Efternamn(a)chalmers.se
Marco Schirone, Kristin Olofsson, Jessica Lindholm, Jenny Kihlberg.

Följ ChALS Facebooksida för löpande uppdateringar!

ChALS på Twitter: #chals2017

 

Chalmers