Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Grupprum


Du som har ett Chalmers-ID (CID) kan boka grupprum på Chalmers bibliotek. Du har möjlighet att boka ett tillfälle per dag om maximalt fyra timmar. På grund av högt tryck kan man på Chalmers Lärandetorg max boka 2 tillfällen per vecka.

Boka ett rum på Huvudbiblioteket.

Boka ett rum på Chalmers Lärandetorg, Kuggen

Vänligen observera - om du inte är på plats 30 minuter efter bokad starttid har en annan grupp rätt att använda rummet. 

 

Whiteboard finns i alla grupprummen.

Whiteboardpennor kan du låna i informationsdisken.

 

Grupprum på Huvudbiblioteket, campus Johanneberg

Det finns tio grupprum på Huvudbiblioteket:

Yonath (5 pers) och Lovelace (5 pers) - i anslutning till den nya entrén. Samma plan som Studenttorget. 

Nobel (8 pers), Edison (8 pers), Curie (8 pers), Byron (8 pers) - plan 2, längre in i biblioteket.

Franklin (6 pers), Gödel (5 pers), Hopper (5 pers), Turing (5 pers) - Tysta läsesalen, här inne använder vi en lägre samtalston.

 

Utrustning

Datorer finns i Byron och Edison.

Bildskärmar finns i Yonath, Lovelace och Byron. 

Grupprum på Chalmers Lärandetorg, campus Lindholmen

Det finns fyra grupprum på Chalmers Lärandetorg, samtliga på plan 2:

Blixtlåset

Kullagret

Skiftnyckeln

Trepunktsbältet

 

Utrustning

Whiteboard och bildskärmar finns i samtliga grupprum.

 

Chalmers