Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Kopiera och skriva ut


Kopiera

Det finns kopieringsmaskiner på samtliga tre bibliotek. Du kan inte använda utskriftskontot för kopiering. Så här gör du oavsett om du är knuten till Chalmers eller inte: 

  • Köp ett värdebevis på något av Chalmers försäljningsställen. Värdebevisen är laddade med olika antal kopieringsquota. 
  • Aktivera värdebeviset. Skriv in värdebevisets nummer och PIN-koden som finns på rad fyra.
  • Logga in på dosan bredvid kopiatorn. Använd värdebevisets nummer som användarnamn och rad fyra som lösenord. När du tryckt Enter tänds displayen på kopieringsmaskinen.

Skriva ut

Du som är student får ditt konto påfyllt med ca 200 utskrifter (250 printerquotas) varje termin. Om utskrifterna tar slut gör du så här:

  • Köp ett värdebevis på något av Chalmers försäljningsställen. Värdebevisen är laddade med olika antal printerquota (PQ). 
  • Logga in på aktiveringssidan med ditt CID. Skriv in värdebevisets nummer och PIN-koden som finns på rad fyra.

Det går att skriva ut via Chalmers trådlösa nätverk Eduroam eller från stationära datorer.

Det finns ingen möjlighet för externa användare att göra utskrifter på våra bibliotek.

Se hur många utskrifter du har kvar på kontot (logga in med CID).

Värdebevis Red

Chalmers