Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Biblioteken har öppet i begränsad omfattning

Det finns möjlighet till att hämta reserverat material, 10-14 måndag till fredag. Grupprum är fortsatt stängda på alla bibliotek. En del läsplatser finns tillgängliga på Kuggen under öppettiderna, men är fortsatt inte tillgängliga på ACE och Huvudbiblioteket.
Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Specialsamlingar


Chalmers bibliotek har ett fåtal specialsamlingar med material som är sällsynt, intressant - eller sällsynt intressant - ibland gammalt, unikt och värdefullt.

Chalmeriana - specialsamling på Chalmers huvudbibliotek

På Chalmers huvudbibliotek finns sedan 1977 en specialsamling med litteratur om Chalmers, Chalmeriana. Samlingen innehåller såväl äldre som nyare material, här finns t ex Pehr Dubbs "Berättelse om Chalmerska Slöjde Skolan" vid invigningen den 5 november 1829, men också senaste numret av "Chalmers Magasin". Dessutom studiehandböcker, kataloger, Cortègeprogram, sektionstidningar, jubileumsböcker från 1904, 1929, 1954, 1979, Tofsen, Chalmersska ingenjörsföreningens kataloger, m.m., m.m. I Chalmeriana-samlingen avspeglas Chalmers utveckling genom åren.

Samlingen är katalogiserad och sökbar i sökrutan. Materialet finns tillgängligt för läsning (och ev. kopiering) på plats. Hemlån beviljas ej (dock finns utlåningsexemplar av t ex Chalma Mater, Teknik i 150 år m.fl. jubileumsskrifter).
I samlingen ingår också en hel del broschyrer, föreläsningsanteckningar, foton, mm. Dessa finns förtecknade i en lokal databas.

Vi har nyligen börjat digitalisera valda delar, med stöd från Chalmers jubileumsfond. Först ut är Cortègeprogrammen som ges ut av Chalmers Cortège Committe. Program från 1921 och framåt finns tillgängliga via Digitala Chalmeriana, där även Chalmers Magasin samt Chalmers senaste årsberättelse finns tillgängliga.

Ytterligare material om Chalmers finns hos Chalmers centralarkiv, som bevarar högskolans handlingar (protokoll t ex).

Äldre arkivmaterial finns hos Landsarkivet i Göteborg.

På biblioteket finns boken "Chalmers tekniska högskola : de två första decennierna 1937-57" att låna.

Stig Ekelöfs bibliotek - Elhistorisk specialsamling på Chalmers huvudbibliotek

Stig Ekelöfs bibliotek, som sedan 1991 utgör en av specialsamlingarna på Chalmers huvudbibliotek, har tillkommit genom professor Stig Ekelöfs systematiska insamlande av böcker och särtryck om elektricitet och magnetism under mer än 40 år. Samlingen, tidigare placerad på Institutet för elhistoria, omfattar 150 hyllmeter med över 6000 volymer och småtryck - originalverk, facsimilereproduktioner och kopior. Det äldsta originalverket är William Gilberts bok från 1600-talet om magnetismen, på latin.

Förutom elektricitet och magnetism, huvudämnena i samlingen, finns också böcker inom mer allmän teknik- och vetenskapshistoria. Samlingen finns katalogiserad dels på katalogkort i biblioteket, dels i ett antal kataloger i bokform. Den senaste, Catalogue of Books and Papers in Electricity and Magnetism, utgavs 1991 och är mycket mer än "bara" en katalog - på 640 sidor ger boken såväl bibliografiska data gällande samlingens innehåll som korta biografier över ett stort antal vetenskapsmän och ingenjörer. Boken är skriven av Stig Ekelöf.

Stig Ekelöf (1904-1993), professor vid Chalmers tekniska högskola i ämnet Elektricitetslära och elektrisk mätteknik 1943-1970, blev i slutet av 1940-talet intresserad av böcker som behandlar experiment och teori om elektriska och magnetiska fenomen. Intresset utökades under åren till att omfatta teknikhistoria i allmänhet och elhistoria i synnerhet. Under sin emeritustid, efter 1970, ägnade han sig mycket åt att utöka boksamlingen samt åt att ge föreläsningar i ämnet Elhistoria, en verksamhet som inspirerade till uppbyggandet av Arbetsenheten för teknikhistoria, idag forskargruppen Teknik och vetenskapshistoria (HIS) vid Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Stig Ekelöf har även sammanställt boken Teknik i 150 år som utgavs vid Chalmers tekniska högskolas 150-årsjubileum 1979.

Ikoner, 2002:5 innehåller en artikel om Stig Ekelöfs bibliotek, se sid. 27-28

Stig Ekelöfs bibliotek är tillgängligt endast efter särskild överenskommelse. 
Kontakta biblioteket för mer information. 

Maris - Sjölitteratur på Lindholmen


På Lindholmenfinns en samling äldre böcker och tidskrifter inom naturvetenskap och nautik. Samlingen kallas MARIS och innehåller litteratur från 1800-talet (samt några publikationer från 1700-talet resp. början av 1900-talet). 
I samlingen ingår bl a "Chapman, Fred. H. af, Architectura Navalis Mercatoria (1768)", ett planschverk innehållande fartygsproportioner och ritningar (62 blad).

Hela MARIS-samlingen är katalogiserad och sökbar i sökrutan.

Materialet är tillgängligt under Kuggens normala öppettider. 
Hemlån är ej tillåtet, men kopieringsmöjligheter finns.För ytterligare information kontakta Kuggen

Arkitekturbibliotekets Cornellsamling

Arkitekturbiblioteket på Chalmers har en specialsamling vid namn Cornellsamlingen. Den kommer ursprungligen från dåvarande institutionen för Arkitekturens teori och historia och har sitt namn efter Elias Cornell (1916-2008), professor vid institutionen 1965-1982, som spelade en stor roll vid dess uppbyggnad.

Samlingen innerhåller böcker och tidskrifter inom arkitekturteori, arkitekturhistoria, bebyggelsehistoria, konsthistoria och kulturhistoria.

Elias Cornell har själv författat ett flertal böcker; den sista – ”Rummet i arkitekturen” (1996) – skrev han vid 80 års ålder.

Materialet i Cornellsamlingen finns inlagt i biblioteksdatabasen och omfattar i dag 3042 poster, vilket motsvarar c:a 105 hyllmeter. Hela samlingen förvaras i Arkitekturbibliotekets magasin och är tillgänglig för utlån.

För ytterligare information kontakta Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket

 

Chalmers