Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Påminnelser utan innehåll

Tyvärr har det gått ut e-brev på försenade lån utan uppgift om titel. Om du vill veta vilken bok det gäller kan du kontakta oss på support.lib@chalmers.se eller logga in på My Account. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att åtgärda problemen med utskicken.


Chalmers magasin


Chalmers magasin grundades 2001, och utkommer med fyra nummer per år i en upplaga på 40 000 exemplar. Magasinet ges ut av avdelningen för Kommunikation och marknad. Magasinet ska bidra till att stärka Chalmers varumärke samt aktivt bidra till att skapa en gemensam kultur mellan Chalmers och skolans alumner, som är den främsta målgruppen.

Chalmers bibliotek digitaliserar och tillgängliggör Chalmers magasin via bläddring online.

2018

Chalmers Magasin 2018 nr. 1 Chalmers Magasin 2018 nr. 2

2017

Chalmers Magasin 2017 nr. 1 Chalmers Magasin 2017 nr. 2 Chalmers Magasin 2017 nr. 3

2016

Chalmers Magasin 2016 nr. 1Chalmers Magasin 2016 nr. 2Chalmers Magasin 2016 nr. 3Chalmers Magasin 2016 nr. 4

2015

Chalmers Magasin 2015 nr. 1Chalmers Magasin 2015 nr. 2Chalmers Magasin 2015 nr. 3 Chalmers Magasin 2015 nr. 4

2014

Chalmers Magasin 2014 nr. 2Chalmers Magasin 2014 nr. 2Chalmers Magasin 2014 nr. 3Chalmers Magasin 2014 nr. 4 

2013

Chalmers Magasin 2013 nr. 2Chalmers Magasin 2013 nr. 1Chalmers Magasin 2013 nr. 3Chalmers Magasin 2013 nr. 4

2012

Chalmers Magasin 2012 nr. 1 Chalmers Magasin 2012 nr. 2 Chalmers Magasin 2012 nr. 3 Chalmers Magasin 2012 nr. 4

2011

Chalmers Magasin 2011 nr. 1 Chalmers Magasin 2011 nr. 2 Chalmers Magasin 2011 nr. 3 Chalmers Magasin 2011 nr. 4

2010

Chalmers Magasin 2010 nr. 1 Chalmers Magasin 2010 nr. 2 Chalmers Magasin 2010 nr. 3

2009

Chalmers Magasin 2008 nr. 4 - 2009 nr. 1 Chalmers Magasin 2009 nr. 2 Chalmers Magasin 2009 nr. 3

2008

Chalmers Magasin 2008 nr. 1 Chalmers Magasin 2008 nr. 2 Chalmers Magasin 2008 nr. 3

2007

Chalmers Magasin 2007 nr. 1 Chalmers Magasin 2007 nr. 2 Chalmers Magasin 2007 nr. 3 Chalmers Magasin 2007 nr. 4

2006

Chalmers Magasin 2006 nr. 1 Chalmers Magasin 2006 nr. 2 Chalmers Magasin 2006 nr. 3-4

Chalmers