Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

research.chalmers.se

research.chalmers.se innehåller forskningsprojekt, artiklar, avhandlingar, rapporter och konferensbidrag producerade vid Chalmers.

Sök i research.chalmers.se

Upptäck vad Chalmers forskare publicerar och hur olika publikationsprofiler ser ut. Sök i research.chalmers.se för att hitta publikationer producerade vid Chalmers.

Registrera

Registrera din doktorsavhandling, dina artiklar och konferensbidrag i research.chalmers.se. Gör Chalmers forskningsresultat synliga och tillgängliga.

ORCID

ORCID är ett internationellt register för forskare. Ett unikt ID för varje forskare som används vid publicering ger möjlighet att knyta forskningsresultat till rätt upphovsperson. ORCID är kostnadsfritt för den enskilda forskaren. Läs mer om ORCID och registrera dig här.

Fråga biblioteket

Kontakta oss gärna angående frågor om publicering, universitetsrankning, bibliometri och Open Access

Fråga oss

Att publicera

Ska du lämna in din doktorsavhandling och behöver ett ISBN? Hur publiceras examensarbeten? Läs mer om hur du går tillväga här.

Chalmers