Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Att publicera


Allt som Chalmers forskare publicerar ska registreras i publikationsdatabasen Chalmers Publication Library (CPL). Här finns vetenskapliga artiklar, avhandlingar och konferensbidrag från 2004 och framåt.

Alla forskarpublikationer ska registreras i CPL. Open Access-policyn säger dessutom att Chalmers forskare ska deponera en kopia av sina publikationer i elektronisk form. Studentarbeten ska också registreras och e-publiceras i CPL, men blir sökbara i söktjänsten Studentarbeten.

Bibliotekets publiceringsservice

Biblioteket ansvarar för CPL och utvecklingen av högskolans elektroniska publicering. Vi hjälper dig med:

  • Praktiska frågor om publicering
  • ISBN
  • Registrering i CPL
  • Elektronisk publicering i CPL
  • Strategisk publicering

CPL fungerar också som ett öppet arkiv som hjälper till att sprida Chalmers forskning. Publiceringarna sprids till tjänster som SwePub, Google Scholar och OpenAIRE.

Chalmers