Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Avhandlingar


ISBN

Alla doktorsavhandlingar förses med ett ISBN. Det är ett unikt nummer och representerar endast din publikation. ISBN och löpnummer distribueras av och beställs från Huvudbiblioteket.

Alla Chalmers doktorsavhandlingar ingår dessutom i en serie med titeln "Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola". Serien har ISSN 0346-718X och varje enskild publikation i serien har ett eget löpnummer.

Beställ ditt ISBN och löpnummerDu får numren direkt vid beställning.

ISBN, serietitel, ISSN och löpnummer trycks i avhandlingen. Anvisningar för hur avhandlingen ska utformas hittar du på Doktorandportalen.

Doktorander vid Göteborgs universitet ska vända sig till Kungliga biblioteket för att beställa ISBN-nummer.

Publiceringsinformation

Informationen ska tryckas på titelsidans baksida och utformas på följande sätt:

Titel

Författare

Tryckort och tryckår

ISBN xxx-xx-xxxx-xxx-x

Doktorsavhandlingar vid 
Chalmers tekniska högskola

Ny serie Nr xxxx

ISSN 0346-718X

Om avhandlingen ingår i annan rapportserie skall även detta anges:


Rapportseriens namn och nummer
ISSN xxxx-xxxx
Utgivande institution

Tryckta exemplar till biblioteket

Doktorsavhandlingar

11 exemplar och 11 disputationstitelblad (spikblad) lämnas i låneexpeditionen på Huvudbiblioteket Johanneberg eller på Chalmers lärandetorg i Kuggen. Dessa exemplar distribueras bl.a. till större vetenskapliga bibliotek utomlands. Du får ett intyg på att biblioteket har mottagit exemplaren.

Licentiatavhandlingar

1 exemplar skickas till Huvudbiblioteket eller lämnas i låneexpeditionen på Huvudbiblioteket Johanneberg eller på Chalmers lärandetorg i Kuggen. Du får ett intyg vid överlämnandet.

Registrering av avhandling och elektronisk publicering

Enligt checklistan för doktors- och licentiatexamen ska avhandlingar göras tillgängliga i research.chalmers.se fyra respektive tre veckor innan disputationen/ licentiatseminariet.

Registrering sker i research.chalmers.se Kontrollera först om det finns ett färdigt utkast för din avhandling under “Dina utkast”. Klicka i så fall på titeln och gör klart registreringen. För licar finns inget utkast, välj istället “Registrera ny publikation”. Din disputation kommer sedan automatiskt med på listan över Kommande disputationer respektive Kommande licentiatseminarier på Chalmers webb.

Elektronisk publicering av doktors- och licentiatavhandlingar

Chalmers Open Access-policy säger att en forskare ska deponera en kopia av sin avhandling i elektronisk form i research.chalmers.se.

När du registrerat din doktors- eller licentiatavhandling erbjuds du en länk för att godkänna elektronisk publicering. Biblioteket beställer sedan filen från Chalmers Reprosevice och publicerar avhandlingen i research.chalmers.se. Det är bara sammanläggningsdelen (kappan) som publiceras elektroniskt. Du kan gå till det digitala godkännandet i efterhand om du missade att godkänna elektronisk publicering när du registrerade din avhandling.

Chalmers