Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Studentarbeten


Hur studentarbeten publiceras på Chalmers.

Chalmers examensarbeten registreras och e-publiceras i Chalmers Open Digital Repository. Detta hjälper dig att synliggöra ditt arbete och gör det automatiskt sökbart i de nationella uppsatstjänsterna Uppsök och Uppsatser.se. 

I tjänsten för studentarbeten hittar du främst examensarbeten från år 2009 och framåt. Äldre arbeten finns att låna i tryckt form på biblioteket.

Elektronisk publicering

Registrering och elektronisk publicering av studentarbeten sköts av din institution. Som student kan du säga nej till elektronisk publicering, men registreringen är obligatorisk. På Studentportalens sidor finns anvisningar för hur examensarbetet ska utformas.

Elektroniskt eller tryckt

Från och med 1 januari 2012 ska inga tryckta examensarbeten lämnas in till biblioteket. Undantaget är examensarbeten gjorda på institutionen för Arkitektur.

Vänligen vänd dig till din institution för mer information.

Skrivhandledning

Chalmers Writing Center  (CWC) erbjuder skrivhandledning, öppen för alla.

 

Chalmers