Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Bibliotekens lokaler är stängda

Alla våra bibliotek håller tills vidare stängt med anledning av Covid-19. 


ARWU - Academic Ranking of World Universities (Shanghai)


Listan publiceras årligen av "ShanghaiRanking" och tas fram vid Shanghai Jiao Tong University. Ursprungligen togs listan fram som led i en plan att skapa universitet av världsklass i Kina.

 

Allmänt om listan

Academic Ranking of World Universities omfattar 500 universitet. Efter plats 100 presenteras placeringarna i block om 50, och efter 200 i block om 100. Biomedicin och naturvetenskap ger långt större utslag än teknik och samhällsvetenskaper. Nobelpris bland anställda eller alumni har stort genomslag. Stora universitet gynnas framför små. Listan fungerar hyggligt för att ranka världens 50-100 största och mest prestigefyllda universitet, men dåligt utanför denna grupp.

Chalmers placering

År Block Exakt placering Andra svenska lärosäten
2018 201-300 298 Karolinska 44, Uppsala 63, Stockholm 77, Lund 134, Göteborg 148, KTH 230, SLU 291, Linköping 352, Umeå 436, Handelshögskolan i Stockholm 500
2017 201-300 294 Karolinska 44, Uppsala 63, Stockholm 74, Lund 141, Göteborg 162, KTH 245, SLU 262, Linköping 294, Umeå 339, Handelshögskolan i Stockholm 500
2016 201-300 282 Karolinska 44, Uppsala 60, Stockholm 81, Lund 137, Göteborg 156, KTH 237, SLU 297, Linköping 307, Umeå 342, Handelshögskolan i Stockholm 500
2015 301-400 354 Karolinska 48, Uppsala 62, Stockholm 77, Lund 119, Göteborg 160, KTH 219, SLU 276, Umeå 308, Linköping 327, Handelshögskolan i Stockholm 498
2014 301-400 349 Karolinska 47, Uppsala 60, Stockholm 78, Lund 125, Göteborg 161, KTH 227, SLU 270, Umeå 293, Linköping 308, Handelshögskolan i Stockholm 499 
2013 301-400 307 Karolinska 44, Uppsala 73, Stockholm 82, Lund 101/150, Göteborg 151/200, KTH 201/300, Umeå 201/300, SLU 201/300, Handelshögskolan i Stockholm 301/400, Linköping 301/400
2012 301-400 310 Karolinska 42, Uppsala 73, Stockholm 81, Lund 101/150, Göteborg 201/300, KTH 201/300, Umeå 201/300, SLU 301/400, Handelshögskolan i Stockholm 301/400, Linköping 301/400
2011 201-300 291 Karolinska 44, Uppsala 67, Stockholm 81, Lund 101/150, Göteborg 201/300, KTH 201/300, Umeå 201/300, SLU 301/400, Handelshögskolan i Stockholm 301/400, Linköping 401/500
2010 201-300 281 Karolinska 42, Uppsala 66, Stockholm 79, Lund 101/150, Göteborg 201/300, KTH 201/300, Umeå 201/300, SLU 301/400, Handelshögskolan i Stockholm 301/400, Linköping 401/500
2009 301-400 303 Karolinska 50, Uppsala 76, Stockholm 88, Lund 101/150, Göteborg 201/300, KTH 201/300, Umeå 201/300, SLU 301/400, Handelshögskolan i Stockholm 401/500, Linköping 401/500

Den officiella listan är fr.o.m plats 100 grupperad i block om 50-100. Den exakta placeringen ovan är beräknad utifrån listans data.

Listans konstruktion

Måtten som används är elitinriktade och har ett långt tidsperspektiv. Fokus ligger på forskning snarare än på utbildning.

Vikt

Indikator

10% Antal nobelpristagare eller mottagare av Fieldsmedaljen, som tagit examen på universitetet efter 1921
20% Antal anställda vid universitetet som tagit nobelpris eller fått Fieldsmedalj efter 1921
20% Antal anställda på WoS nya lista över Highly Cited scientists (Top 1% i sitt ämnesområde)
20% Antal artiklar i Nature och Science de senaste 5 åren
20% Antal artiklar under senaste året i Science Citation Index - Expanded och Social Citation Index
10% Summan av ovan nämnda, delat med antalet anställda

Analys

Shanghailistan startade den internationella rankingtrenden och är en av de ”tre stora”. Den utmärks av sin stabilitet – man mäter över långa tidsperioder – och av sin inriktning på elitprestationer – listan är till 30% baserad på antalet Nobelpris.

HighlyCited-indikatorn är modifierad och grundas från 2016 på en ny lista. Denna lista omfattar de ca 3 000 forskare som har flest artiklar som hör till de 1% mest citerade artiklarna under en 10-årsperiod, inom 22 breda ämnesområden. 

Under top-100 är listan bara graderad i ”block”. Chalmers har sedan starten vanligen legat inom blocken 201/300 eller 301/400, vilket ibland maskerat en långsamt nedåtgående trend. Uppgången 2009-2010 berodde till stor del på en metodändring i Shanghais datainsamling. Uppgången 2016, till gruppen 201/300, har som grund bl.a. att Chalmers har tre forskare på den nya HighlyCited-listan. Listan kommer dock att uppdateras årligen och blir mindre stabil än tidigare motsvarande lista.

För att Chalmers skall fortsätta ligga över 300-strecket krävs dels en rimlig tillväxt i artikelproduktionen, synlig i Science Citation Index - Expanded (Web of Science), dels att vi fortsätter ha med personer på den nya HighlyCited-listan, samt att Chalmersforskare publicerar relativt många artiklar i Nature och Science. Poängen i den senare indikatorn fördelas enligt följande: 1 poäng om första författaradressen är från Chalmers, 0,5 för andra adressen, 0,25 för tredje och 0,1 för övriga. Summan för ett visst rankingår räknas på artiklar från den föregående femårsperioden, för 2018 är perioden 2013-2017.

Chalmers