Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Övriga rankningar


Här hittar du information kring Chalmers placering i ytterligare några rankningar.

Urank

Allmänt om listan

Urank är en fristående grupp som publicerar en kvalitetsranking av svenska universitet och högskolor. Tonvikten ligger på utbildning (inkl forskarutbildning) snarare än forskning. Alla siffror har hämtats ur statistik från Högskoleverket och SCB.

Chalmers placering

År Placering
2014 5
2013 6
2012 5
2011 6
2010 6

Listans konstruktion

Indikator vikt
Studenter 20%
Lärare 20%
Grundutbildning 20%
Forskning/forskarutbiildning 20%
Internationalisering 10%
Sociala indikatorer 10%

Leiden

Allmänt om listan

CWTS Leiden Ranking baseras på bibliometriska indikatorer och produceras av CWTS (Centre for Science and Technology Studies) i Leiden. Omfattar de  de 842 största lärosätena i världen (mätt i antalet publikationer i ISI Web of Science). Gränsen för att vara med på listan är att under en 4-årsperiod ha minst 1000 publikationer, med fraktionerad mätning.

Chalmers placeringar (alla publikationer)

År P PP (top 10%) PP (collab) PP (int collab) PP (UI collab)
2016 386 296 435 162 mäts ej
2015 391 430 391 145 5
2014 409 310 354 120 2
2013 403 209 209  83 3

 

Listans konstruktion

Listan är uppdelad i två huvudkategorier - Impact och Collaboration, som i sin tur innehåller ett antal underkategorier (nedan anges några av dessa).

Impact

Indikator Förklaring
P antal publikationer
PP (top 10%) andel top 10% mest citerade publikationer

Collaboration

Indikator Förklaring
PP (collab) total andel samarbeten
PP (int collab) andel internationella samarbeten
PP (UI collab) andel samarbeten med industrin


Listan för 2016 baseras på artiklar från 2011-2014. Även om metodändringra görs, så räknas dessa om bakåt, från årets lista kan få de senaste årens värden med den senast använda metoden. Listan kan också delas upp i ämnesområden.

Chalmers