Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Bibliotekens lokaler är stängda

Alla våra bibliotek håller tills vidare stängt med anledning av Covid-19. 


Övriga rankningar


Det finns ett 30-tal internationella rankingar. Metoderna varierar, liksom resultaten. Chalmers är ett tämligen litet universitet och det är därför avgörande om indikatorerna är storleksberoende, eller inte. Här hittar du information kring Chalmers placering i ytterligare en viktig ranking, Leidenrankingen. Den enda svenska rankingen, U-rank, har fått lägga ner, men historisaka data visas.

Leiden

Allmänt om listan

CWTS Leiden Ranking baseras på bibliometriska indikatorer och produceras av CWTS (Centre for Science and Technology Studies) i Leiden. Leidenrankkingen viktar inte olika indikatorer, utan består av 10 separata listor. Metodiken är mycket seriös och det är forskare inom bibliometri som ligger bakom listorna. Rankingen omfattar de 902 största lärosätena i världen (mätt i antalet publikationer i ett utsnitt av Web of Science).  Gränsen för att vara med är att under en 4-årsperiod ha minst 1000 publikationer, med fraktionerad mätning.

Chalmers placeringar (i världen)

År P PP (top 10%) PP (collab) PP (int collab) PP (UI collab)
2018 392 142 462 153 7
2017 382 213 493 168 10
2016 389 217 484 162 8
2015 398 375 422 142 8
2014 417 308 381 131 4
2013 416 285 360 115 4

För förklaringar av kolumnerna - se nedan.

Listans konstruktion

Listan är uppdelad i två huvudkategorier - Impact och Collaboration, som i sin tur innehåller ett antal underkategorier (nedan anges några av dessa).

Impact

Indikator Förklaring
P antal publikationer
PP (top 10%) andel top 10% mest citerade publikationer

Collaboration

Indikator Förklaring
PP (collab) total andel samarbeten
PP (int collab) andel internationella samarbeten
PP (UI collab) andel samarbeten med industrin


Listorna för 2017 baseras på artiklar från 2012-2015. Även om metodändringar görs, så räknas dessa om bakåt från årets lista och man kan därför få de senaste årens värden med den senast använda metoden. Listan kan också delas upp i fem ämnesområden, där Engineering and Physical Sciences är ett. 

 

Urank

Allmänt om listan

Urank var en fristående grupp som publicerade en kvalitetsranking av svenska universitet och högskolor under ett antal år. Tonvikten låg på utbildning (inkl forskarutbildning) snarare än forskning. Alla siffror hämtades ur statistik från Högskoleverket och SCB. Listan är nu nedlagd.

Chalmers placering

År Placering
2014 5
2013 6
2012 5
2011 6
2010 6

Listans konstruktion

Indikator vikt
Studenter 20%
Lärare 20%
Grundutbildning 20%
Forskning/forskarutbiildning 20%
Internationalisering 10%
Sociala indikatorer 10%

 

Chalmers