Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Bibliotekens lokaler är stängda

Alla våra bibliotek håller tills vidare stängt med anledning av Covid-19. 


QS World University Rankings


Listan publicerades 2004-2009 av tidskriften Times Higher Education (THE) i samarbete med analysfirman QS Ltd. Fr. o. m. 2010 står QS ensamma för rankningen. Hälften av resultatet bygger på enkätundersökningar, hälften på kvantitativa data.

Allmänt om listan

QS World University Ranking omfattar nästan 1000 universitet. Rankningen baseras till hälften på okontrollerbara och subjektiva data som bygger på enkätsvar. Poängsättning är storleksoberoende, men enkäterna gynnar universitet med många alumner.

Chalmers Placering

År Placering Andra svenska lärosäten
2018 128 Lund 92, KTH 104, Uppsala 117, Stockholm 200, Göteborg 270, Linköping 303, Umeå 339
2017 133 Lund 78, KTH 98, Uppsala 112, Stockholm 195, Göteborg 283, Linköping 287, Umeå 338
2016 139 Lund 73, KTH 97, Uppsala 98, Stockholm 196, Göteborg 264, Linköping 282, Umeå 294
2015 132 Lund 70, KTH 101, Uppsala 102, Stockholm 182, Göteborg 247, Linköping 286, Umeå 319
2014 175 Lund 60, Uppsala 81, KTH 110, Stockholm 182, Göteborg 206, Umeå 267, Linköping 283
2013 202 Lund 67, Uppsala 79, KTH 118, Stockholm 170, Göteborg 205, Umeå 289, Linköping 331
2012 223 Lund 71, Uppsala 81, KTH 142, Stockholm 171, Göteborg 193
2011 202 Uppsala 83, Lund 86, Stockholm 178, KTH 180, Göteborg 184
2010 204 Uppsala 62, Lund 72, KTH 150, Stockholm 168, Göteborg 183
2009 198 Lund 67, Uppsala 75, KTH 174, Göteborg 185, Stockholm 215
2008 162 Uppsala 63, Lund 88, KTH 173, Stockholm 239, Göteborg 258

Placeringarna är inte helt jämförbara mellan åren p.g.a. metodändringar.

Listans konstruktion

Vikt

Indikator

40% Enkätsvar från forskare - Academic reputation
10% Enkätsvar från rekryterare i företag - Employers reputation
20% Antal anställda per student
20% Antal citeringar i Scopus per anställd
5% Andel utländska lärare
5% Andel utländska studenter

Analys

I teorin ser denna mix tilltalande ut. I praktiken har de två enkäterna låga svarsfrekvenser, medan de fyra kvantitativa parametrarna bygger på data som inte alltid är tillförlitliga eller jämförbara. QS strävar dock efter tydliga definitioner och denna del har utvecklats i rätt riktning genom åren.

Den tyngsta indikatorn (Enkätsvar från forskare) är konstruerad så att poängen räknas ihop över alla fakultetsområden vilket gynnar breda universitet med verksamhet inom alla fakultetsområden och med stor skara alumner på olika poster inom akademin. Internationella "svar" ges högre vikt än nationella. Academic reputation är Chalmers svagaste indikator, och trenden har varit långsamt sjunkande, med en viss förbättring 2014-2015, en försämring 2016 och viss återhämtning 2017 och åter viss försämring 2018. Nu är detta vår sämsta indikator – plats 290 år 2018. Chalmers, liksom alla andra universitet, får föreslå forskare som ska få enkäten, vilket vi också gör.

Citeringsindikatorn tar från 2015 hänsyn till skillnader i citeringsmönster mellan olika ämnen vilket var en stor förändring som bidrog till Chalmers avancemang på listan 2015. Tidigare gynnades universitet med medicinsk forskning klart. Citeringar per anställd är nu vår näst starkaste indikator, plats 106 i världen 2018.

Resultaten i arbetsgivarenkäten (Employer reputation) har varit stadigt stigande fram till 2015. 2016 och 2017 försämrades placeringen i denna indikator något, men 2018 vände det sakta uppåt och det är nu vår bästa placering (plats 105 år 2018).

Lärartätheten (Faculty/student) har ökat under senare år på Chalmers – antalet studenter har varit i stort konstant och antalet forskar- och lärartjänster har ökat.

Andelen utländska forskare/lärare (International faculty) har också ökat de senaste åren, och vi klättrar sakta uppåt i placering. Plats 135 år 2018.

Andelen utländska studenter drabbades hårt när studieavgifterna infördes och det är nu vår sämsta gren. Vi har emellertid sakta börjat klättra uppåt.

 

QS World University Rankings by Subject

Fr o m 2011 publicerar QS även ett 30-tal ämnesrankningar (QS World University Rankings by Subject). För dessa används bara fyra indikatorer: Academic reputation, Employer reputation, Citations per publication och h-index. Vikterna varierar mellan olika ämnen - för Kemi och Fysik är de t ex 40/20/20/20%, inom teknikämnena vanligen 40/30/15/15%. Ämnesrankningarna publiceras på våren och bygger på samma data som den allmänna rankningen från föregående höst. Ämnen är definierade med hjälp av Scopus ämnesklassificering av tidskrifterna och är inte kopplade till Chalmers organisation.

 

Ämne Placering 2013 Placering 2014 Placering 2015 Placering 2016 Placering 2017
Architecture / Built environment  -   -  51-100 51-100 51-100
Biological Sciences  -   -   -  301-350 351-400
Chemical engineering 51-100 51-100 51-100 101-150 101-150
Chemistry 101-150 101-150 101-150 101-150 101-150
Civil & structural engineering 51-100 101-150 51-100 51-100 51-100
Computer science & Information Systems 151-200 101-150 151-200 101-150 151-200
Electrical engineering 46 51-100 51-100 51-100 51-100
Environmental Sciences 101-150 51-100 101-150 101-150 101-150
Materials science 51-100 101-150 51-100 101-150 51-100
Mathematics 151-200 151-200 51-100 151-200 101-150
Mechanical engineering 43 51-100 51-100 101-150 101-150
Physics & Astronomy 101-150 101-150 101-150 151-200 101-150
Statistics & Operational Research 101-150 101-150 151-200 151-200 151-200

QS visar bara blockplaceringar ("101/150" etc) fr o m plats 51, eftersom man bedömer att rankningen inte är mer exakt än så.

QS World University Rankings by Broad Subject Areas

Fr.o.m. 2013 publicerar även QS en rankning för 5 "broad subject areas". Chalmers finns representerad inom Engineering & Technology (där indikatorena har vikfördelningen 40/30/15/15%) och Natural Sciences (viktfördelning 40/20/20/20%). QS har ändrat årtalsbenämningar efter att ha hoppat över denna ranking 2016. Även här definieras ämnena utifrån tidskrifternas ämnesklassning..

Faculty Placering 2014 Placering 2015 Placering 2016 Placering 2017
Engineering & Technology 55 61 84 98
Natural Sciences 136 179 146 190
Chalmers