Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

SciVal


Verify your author profile and publication list in Scopus

SciVal är ett analysverktyget som används för uppföljning inom Chalmers. SciVal baseras på publiceringsdata från Scopus och ger en djupgående översikt över olika institutioners forskningsprestation baserad på publikationer, citeringar och samarbeten, mer än 8000 institutioner över hela världen är inkluderade. Genom SciVal kan man göra jämförelser på olika nivåer, allt från länder till enskilda forskare. Du hittar SciVal här.

Enskilda forskares publikationer blir tillgängliga i SciVal genom Scopus Author ID. För att uppgifterna ska bli korrekta är det essentiellt att det finns endast ett ID för varje forskare och att detta är korrekt. Här finns en guide som beskriver hur du kontrollerar och verifierar ditt Scopus Au ID.

Chalmers