Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Bibliometri och visualisering


Biblioteket använder sig av datavisualisering för att åskådliggöra publiceringsmönster på Chalmers.

Vi analyserar nyckelord, författaradresser och referenser i bibliografiska databaser såsom Web of Science eller Scopus, för att visualisera mönster i Chalmers vetenskapliga publicering. Vi framställer olika typer av nätverksgrafer och geografiska kartor för att visa forskningsfokus och ämnesstrukturer, samt för att ge en överblick av forskningssamarbeten. Visualiseringarna nedan visar några tekniker som vi använder.

  

tidskrifter

Klicka på bilden och navigera runt i den interaktiva visualiseringen.

Nätverket visar tidskrifter som Chalmers forskare citerat, minst fem gånger, åren 2011-2012, och bygger på data från Web of Science. Idén bakom den här visualiseringen är att erbjuda en överskådlig bild av vilka tidskrifter som används av Chalmers forskare och hur de här tidskrifterna relaterar till varandra.

Varje cirkel i nätverket representerar en tidskrift och en länk mellan två tidskrifter visar att de har citerats i samma publikation minst en gång. Om en grupp av tidskrifter, relativt övriga nätverket, ofta förekommer i samma referenslistor bedöms de vara ämnesmässigt lika varandra och bildar ett kluster. De olika klustren har här tilldelats varsin färg. Ett kluster kan sägas representera ett potentiellt ämnesområde inom nätverket.

Storleken på cirklarna är beroende av tidskriftens centralitet i nätverket. Två av de mest centrala tidskrifterna är Science och Nature, tidskrifter som ofta citeras av Chalmers forskare.

 

biosatsning_high

Vilka är de mest förekommande nyckelorden inom en forskargrupps publikationer? Färgerna i grafen ovan representerar grupper av nyckelord som är starkt kopplade till varandra. Storleken på cirklarna är beroende av nyckelordets centralitet i nätverket. Exempel på ord som är centrala i det här nätverket är spektroskopi, kinetik, proteiner och DNA. Här har vi velat visa på sammansättningen - och bredden av forskningsinriktningar inom en forskargrupp.

 

karta

Ett sätt att analysera forskningssamarbete är att studera samförfattarskap. Varje punkt på kartan ovan representerar ett universitet, institut eller företag som Chalmers forskare har samförfattat minst en publikation med under 2011. Storleken på cirklarna är beroende av antal samförfattade publikationer. 

Vad kan biblioteket hjälpa till med?

Vi tar fram publiceringsstatistik och citeringsdata som framförallt används vid uppföljning och utvärdering av Chalmers institutioner och styrkeområden. I mån av tid kan vi hjälpa till i andra sammanhang. För att vi ska kunna åta oss uppdrag som inkluderar framtagning av publikationsdata för enskilda individer krävs dock att beställaren tillhandahåller relevanta författar-ID som ResearcherID (Web of Science), Scopus Author Identifier (Scopus), ORCID, Google Scholar Profile (Google). Vi informerar också gärna om bibliometri, samt ger tips om publiceringsstrategier.

Kontakta oss:

bibliometrics.lib@chalmers.se

Chalmers