Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Stöd för publiceringsavgifter


I Chalmers Open Access-policy rekommenderas forskare att publicera sig i fritt tillgängliga publikationer, s.k. Open Access-tidskrifter. Dessa tidskrifter finansieras i många fall av publiceringsavgifter. För att det inte ska ses som ett ekonomiskt hinder för forskaren att publicera sig i en OA-tidskrift finns ekonomiskt stöd i form av en fond för OA-publicering.

För tillfället tar vi inte emot nya ansökningar. Kontakta oss gärna vid frågor.

Chalmers