Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Stöd för publiceringsavgifter


Chalmers stödjer sitt arbete med open access på ett policybeslut som tagits av rektor 2010, där rektor rekommenderar forskare att publicera sig i fritt tillgängliga publikationer. Dessa publikationer finansieras ofta genom publiceringsavgifter. Biblioteket administrerar en fond för open access-publicering, med möjlighet att finansiera ett antal open access-publikationer varje år. Fonden syftar dessutom till att ge ökad kunskap till biblioteket om forskarnas publiceringsmönster.

Biblioteket tar emot ansökningar per e-post. Vi förbehåller oss rätten att neka bidrag ur fonden. Du når oss på research.lib@chalmers se.

Chalmers