Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Stöd för publiceringsavgifter


Chalmers stödjer sitt arbete med Open Access på ett policybeslut som tagits av rektor 2010, där rektor rekommenderar forskare att publicera sig i rena Open Access-tidskrifter. Dessa publikationer finansieras ofta genom publiceringsavgifter. Biblioteket administrerar en fond för Open Access-publicering, med möjlighet att finansiera ett antal artiklar i rena OA-tidskrifter varje år. Fonden syftar dessutom till att ge ökad kunskap till biblioteket om forskarnas publiceringsmönster.

Villkor för att få bidrag ur fonden:

1) Du är Chalmersanställd och corresponding author för artikeln

2) Du publicerar dig i en ren OA-tidskrift

3) Efter publicering ansvarar du för att ladda upp fulltexten i Chalmers Research

Skicka din ansökan till: research.lib@chalmers.se

Chalmers