Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Forskningsfinansiärer


Flertalet forskningsfinansiärer kräver idag att resultaten från den forskning de stödjer ska publiceras som Open Access. Tanken är att resultaten från offentligt finansierad forskning även ska vara fritt och offentligt tillgänglig.

Aktuella forskningsfinansiärer för Chalmers

 

Från och med 2021 kräver några av finansiärerna ovan omedelbar öppen tillgång till forskningspublikationer, enligt det nya europeiska initiativet Plan S.

Tjänsten Sherpa Juliet listar olika finansiärers krav på öppen publicering

Chalmers