Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Publicera Open Access


Det finns i huvudsak tre vägar att publicera Open Access:
1) forskaren deponerar en fulltextkopia av sitt arbete i ett öppet arkiv, såsom research.chalmers.se.
2) Forskaren publicerar sig i en Open Access-tidskrift.
3) Forskaren publicerar sig i en så kallad hybrid-tidskrift.

Parallellpublicering

Chalmers Open Access-policy är i huvudsak inriktad på parallellpublicering, vilket innebär att en kopia av vetenskapliga artiklar publiceras i fulltext i research.chalmers.se. De flesta förlag som finns registrerade i databasen SHERPA/RoMEO tillåter parallellpublicering. Ofta är det författarens sista, godkända och rättade manuskript som får användas. Vissa förlag vill att man lägger till ett försättsblad; kontakta oss så hjälper vi till med detta.

Publicering i OA-tidskrift

Open Access-tidskrifter är fritt tillgängliga, kvalitetsgranskade (peer reviewed), vetenskapliga tidskrifter. Istället för prenumerationsavgifter finansieras verksamheten med författaravgifter (APC) från de som publicerar sig, men det finns även många kostnadsfria tidskrifter. I Chalmers Open Access-policy rekommenderas Chalmers forskare att välja publicering i OA-tidskrifter. Databasen Directory of Open Access Journals är ett utmärkt verktyg för att hitta en lämplig tidskrift.

Rabatt på publiceringsavgiften i OA-tidskrifter

Chalmers bibliotek har avtal med flera förlag som ger rabatt på publiceringskostnaden i deras OA-tidskrifter:

Springer Open, Nature Research & BMC

Som forskare på Chalmers publicera dig utan kostnad i över 600 tidskrifter från Springer Open, Nature Research, BioMed Central och Palgrave Macmillan. Läs mer om avtalet.

Cambridge University Press

Genom ett så kallat Read and Publish-avtal har du som Chalmersforskare möjlighet att publicera dig utan kostnad i rena OA-tidskrifter. Avtalet innefattar även deras hybridtidskrifter. Mer information, samt vilka tidskrifter avtalet gäller hittar du här.

De Gruyter

Avtalet ger 30% rabatt på publicering i De Gruyters OA-tidskrifter. I samma avtal ingår även gratis publicering i förlagets hybridtidskrifter. Mer information om avtalet finns här.

Frontiers

Frontiers är ett fullfjädrat OA-förlag som erbjuder Chalmersforskare 10% rabatt på författaravgiften för publicering i någon av deras många tidskrifter.

MDPI

Genom ett supporter membership får du 10% rabatt på avgiften för att publicera dig i någon av MDPI:s tidskrifter.

Fond för OA-publicering

Chalmers bibliotek administrerar en fond för finansiering av publiceringsavgifter till OA-tidskrifter. Läs mer om villkoren och hur du ansöker om medel ur fonden.

Hybrid-publicering

En tredje variant av open access är att man publicerar sin artikel i en prenumerationsfinansierad tidskrift, och mot en avgift gör den enskilda artikeln fritt tillgänglig. Genom nationella avtal med flera förlag kan nu Chalmers erbjuda sina forskare att publicera sig open access utan kostnad i en stor mängd tidskrifter. Se nedan vilka förlag det gäller.

Springer

Avtalet med Springer Compact täcker mer än 1 600 av deras prenumerationsbaserade tidskrifter. När din artikel accepteras kan du som är dess ”corresponding author” och har angett Chalmers som din författaraffiliering ange att du vill göra din artikel öppet tillgänglig genom Chalmers avtal. Därefter verifierar biblioteket din affiliering innan artikeln görs fritt tillgänglig. Du kan läsa vidare om vilka tidskrifter som ingår i avtalet.

American Institute of Physics

Genom ett avtal med AIP kan du som forskare publicera dig open access i vissa prenumerationstidskrifter utan kostnad. Avtalet gäller inte rena OA-tidskrifter eller titlar som publiceras i samarbete med andra organisationer.

IOP

Du kan publicera dig utan kostnad i IOPs hybridtidskrifter.

Oxford University Press

Gratis publicering i ett flertal Oxford journals. Gäller inte för titlar utgivna av Linnean Society.

Royal Society of Chemistry

Via det nationella Bibsam-konsortiet har Chalmers ett Read and Publish-avtal med RSC, som innebär gratis publicering i deras prenumerationstidskrifter. Observera att avtalet gäller för hybridpublicering endast.

Taylor & Francis

Gratis OA-publicering i Taylor & Francis hybridtidskrifter. Det som är viktigt att tänka på är att corresponding author ska vara affilierad till Chalmers i artikeln.

Tveksamma tidskrifter och förlag

Det dyker ibland upp OA-tidskrifter/förlag som man bör tänka sig för innan man publicerar sin artikel hos. Lunds universitetsbibliotek har samlat information och diskussioner kring mindre seriösa OA-förlag. Det finns även förlag (inte OA) som kontaktar doktorander eller andra forskare med erbjudanden om att ge ut deras avhandlingar, och samtidigt få dem att skänka bort sin upphovsrätt. Kontakta gärna oss på biblioteket om du stöter på tidskrifter eller förlag som inte verkar seriösa, eller använder sig av aggressiv marknadsföring.

Chalmers