Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

ScienceDirect - felaktig login-sida

För tillfället dyker det upp en login-sida i ScienceDirect, där du får välja mellan två Chalmers-konton. Du skall välja den första; den andra ger inte access till våra ScienceDirect-prenumerationer. Om du råkar välja fel kan du komma runt det genom att byta webbläsare, eller öppna en ny session i den befintliga. Fungerar det ändå inte, starta om datorn.

Vi beklagar problemet. Inloggningsidan skall inte vara där alls, och kommer åtgärdas snart.

 


Våra söktjänster

Biblioteket ger dig tillgång till databaser, böcker, e-böcker och artiklar från e-tidskrifter. Här kan du också hitta examensarbeten från Chalmers samt tryckta tidskrifter.

Det mesta av materialet är tillgängligt online och går även att komma åt utanför campus om du är anknuten till Chalmers.

Sök efter ...

 • Allt
  Allt

  Om du inte vet var du ska börja - använd sökrutan. Då kommer du till Summon där du söker i många av bibliotekets databaser och i katalogen samtidigt.

  I träfflistan går det sedan att filtrera på typ av material, ämnesområde, datum, språk m.m.

 • Artiklar
  Artiklar

  För att söka efter artiklar, skriv in dina sökord och välj avgränsning Artiklar i sökrutan. Du kommer till söktjänsten Summon som innehåller det mesta av vad biblioteket har. I Summon kan du sedan smalna av din sökning med ämnesområde, datum eller artiklar i vetenskapliga publikationer.

  Du kan också söka efter artiklar genom specialiserade databaser som Scopus eller Web of Science . Du hittar våra databaser genom databassöket .

 • Tidskrifter
  Tidskrifter

  Via biblioteket har du tillgång till tiotusentals tidskrifter, de flesta är elektroniska. Enklast söker du efter en tidskrift i sökrutan. Avgränsa till tidskrifter och skriv in titeln eller en del av titeln.

  Hur man söker efter tidskrifter demonstreras i våra screencasts. Där visar vi också hur du söker efter en tidskrift när du bara har en förkortad titel.

  Du kan också söka i Tidskrifter A-Ö, där du får en alfabetiskt sorterad träfflista.

 • Databaser
  Databaser

  Genom vårt Databassök får du vägledning att hitta rätt databaser. Bibliotekets databaser är guldgruvor för att hitta artiklar, patent, standarder och mycket annat. I databassöket kan du filtrera på ämne och typ av innehåll, och då visas de som biblioteket rekommenderar högst i träfflistan.

  Vet du inte vart du ska börja? Prova uppslagsverket AccessScience eller artikeldatabaserna Scopus och Web of Science .

 • Böcker
  Böcker

  Böcker hittar du enklast via sökrutan. Du kan avgränsa din sökning genom att antingen välja filter "E-böcker och tryckta böcker" eller bara "Tryckta böcker".

  Mer information om e-böcker.

  Låna om tryckta böcker via ditt bibliotekskonto.

  Knappen nedan söker alla typer av böcker. Du kommer till söktjänsten Summon där du kan avgränsa sökningen ytterligare på t.ex ämnesområde eller publiceringsdatum.

 • Chalmerspublikationer
  Chalmerspublikationer

  Chalmers forskare och studenter publicerar årligen ca. 2500 artiklar och konferensbidrag och runt 260 doktors- och licentiatavhandlingar. Allt registreras i research.chalmers.se och mycket finns tillgängligt direkt online.

  Äldre Chalmerspublikationer hittar du genom en ofiltrerad sökning i sökrutan.

 • Studentarbeten
  Studentarbeten

  I tjänsten Studentarbeten hittar du examensarbeten och andra studentarbeten, många åtkomliga direkt online. Huvuddelen utgörs av arbeten från 2009 och framåt.

  Äldre, tryckta studentuppsatser hittar du genom en ofiltrerad sökning i sökrutan.

 • Uppslagsverk
  Uppslagsverk

  Biblioteket ger dig tillgång till mängder av elektroniska uppslagsverk, handböcker och ordböcker. Detta är en bra utgångspunkt för fortsatt informationssökning.

  Sökningen nedan visar några av de största. Många fler finns på e-boksplattformarna.

 • Patent
  Patent

  Via biblioteket har du tillgång till flera licensierade patentdatabaser. Bra startpunkter för att söka patent är Derwent Innovations Index eller Espacenet (European Patent Office). Den senare kan du också använda för att köpa patent.

  Fler svenska och internationella patentdatabaser finns i sökningen nedan.

 • Standarder
  Standarder

  Databasen e-nav innehåller standarder från SIS, ISO och IEC. Chalmers har tillgång till ett urval i fulltext, varav samtliga Eurokoder (bygg- och anläggning). Om du saknar någon standard är du välkommen att kontakta oss.

  Standarder från IEEE och ASTM hittar du i IEEE Xplore respektive ASTM Compass.

Vanliga frågor och svar

Varför kan jag inte ladda ned e-böcker? Varför kan jag inte logga in hemifrån? Får jag göra utskrifter från eller ladda ned en e-tidskrift?

Till frågor och svar

Har vi inte det du söker?

Då kan du beställa boken eller artikeln. Vi köper eller lånar in det du behöver.

Beställ
Chalmers