Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databaser


Databaser är guldgruvor för att hitta artiklar, patent, standarder och mycket annat.

BioCyc Database Collection

Genomforskning: BioCyc innehåller en samling av genomdatabaser samt verktyg för att analysera data.

ICSD Web

Faktadatabas om oorganiska kristallstrukturer. Fungerar också som ett verktyg för att identifiera kristallina faser. Data hämtas från vetenskapliga tidskrifter och andra källor. Inorganic Crystal Structure Database.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

Chalmers