Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databaser


Databaser är guldgruvor för att hitta artiklar, patent, standarder och mycket annat.

Testperiod på SAGE Research Methods

Biblioteket har en testperiod på databasen SAGE Research Methods 180416-180706. Databasen innehåller forskningsmetoder inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och ger tillgång till böcker, referenstitlar, fallstudier och videor inom forskningsmetodik.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers