Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


AccessEngineering


Referensverk från McGraw-Hill inom teknik, elektronik, kemi, biomedicin m.m. Innehåller flera Schaum's Outlines-titlar vilka ger en introduktion till ett ämne.Typ av innehåll

E-books Videos


Du behöver skapa ett personligt konto för att kunna skriva ut och ladda ner.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers