Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Base : Bielefeld academic search engine


En sökmotor för vetenskapliga open access-resurser. Indexerar institutionella arkiv, utvalda webbplatser och lokala datasamlingar.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers