Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


BioCyc database collection


BioCyc innehåller en samling av genomdatabaser samt verktyg för att analysera data. Lösenord krävs inte för sökning, men behövs för att använda några av analysverktygen.Typ av innehåll

Encyclopedias/Handbooks


Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers