Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


BioCyc database collection


BioCyc innehåller en samling av genomdatabaser samt verktyg för att analysera data. Lösenord krävs inte för sökning, men behövs för att använda några av analysverktygen.Typ av innehåll

Encyclopedias/Handbooks


Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers