Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Britannica image quest


Bilddatabas med foton och teckningar inom alla ämnesområden.Typ av innehåll

Images

= Chalmers bibliotek rekommenderar databasen inom detta ämnesområde eller typ av innehåll


Chalmers bibliotek rekommenderar Britannica Image Quest eftersom den innehåller stora mängder bilder av hög kvallitet. Bilderna får laddas ned och användas i icke-kommersiella presentationer, uppsatser och avhandlingar.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Testperiod på SAGE Research Methods

Biblioteket har en testperiod på databasen SAGE Research Methods 180416-180706. Databasen innehåller forskningsmetoder inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och ger tillgång till böcker, referenstitlar, fallstudier och videor inom forskningsmetodik.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers