Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Britannica image quest


Bilddatabas med foton och teckningar inom alla ämnesområden.Typ av innehåll

Images

= Chalmers bibliotek rekommenderar databasen inom detta ämnesområde eller typ av innehåll


Chalmers bibliotek rekommenderar Britannica Image Quest eftersom den innehåller stora mängder bilder av hög kvallitet. Bilderna får laddas ned och användas i icke-kommersiella presentationer, uppsatser och avhandlingar.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

BioCyc Database Collection

Genomforskning: BioCyc innehåller en samling av genomdatabaser samt verktyg för att analysera data.

ICSD Web

Faktadatabas om oorganiska kristallstrukturer. Fungerar också som ett verktyg för att identifiera kristallina faser. Data hämtas från vetenskapliga tidskrifter och andra källor. Inorganic Crystal Structure Database.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

Chalmers