Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Britannica online


Britanniaca Academic är ett omfattande allmänt uppslagsverk samt en engelsk ordbok.

I Britannica Academic kan du få en överblick över allmänna ämnesområden. Här finns även verktyg för att jämföra statistik från olika länder samt den engelsk-engelska ordboken Merriam-Webster Dictionary.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers