Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Britannica online


Britanniaca Academic är ett omfattande allmänt uppslagsverk samt en engelsk ordbok.

I Britannica Academic kan du få en överblick över allmänna ämnesområden. Här finns även verktyg för att jämföra statistik från olika länder samt den engelsk-engelska ordboken Merriam-Webster Dictionary.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers