Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Business source premier


Fulltext och referensdatabas inom företagsekonomi. Främst tidskriftsartiklar men även företagsanalyser, branschanalyser, marknadsrapporter etc.


Ämnesområde

Management/EconomicsChalmers bibliotek rekommenderar Business source premier därför att det är en omfattande affärsdatabas som täcker många olika innehållstyper.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers