Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Byggdok kunskapsbank : Fastighet Bygg Miljö : 1966-2006


Abstract- och referensdatabas inom fastighet, bygg och miljö. Vetenskapliga artiklar och rapporter, avhandlingar, statliga publikationer, branschföreskrifter, lagar o regler med mera. Täcker främst svenskt material.Typ av innehåll

Articles


Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers