Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Byggdok kunskapsbank : Fastighet Bygg Miljö : 1966-2006


Abstract- och referensdatabas inom fastighet, bygg och miljö. Vetenskapliga artiklar och rapporter, avhandlingar, statliga publikationer, branschföreskrifter, lagar o regler med mera. Täcker främst svenskt material.Typ av innehåll

Articles


Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers