Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


CC Search


Ett verktyg från Creative Commons som hjälper till att hitta material du kan dela, använda och remixa. Den ger ingång till söktjänster hos andra oberoende organisationer. Bilder, musik och media.Typ av innehåll

Images


Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers