Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


CC Search


Ett verktyg från Creative Commons som hjälper till att hitta material du kan dela, använda och remixa. Den ger ingång till söktjänster hos andra oberoende organisationer. Bilder, musik och media.Typ av innehåll

Images


Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers