Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


CRCnetBASE


Innehållet i CRCnetBASE har flyttat till Taylor & Francis ebooks. Här finns e-böcker och referensverk inom teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.Typ av innehåll

E-books


Urvalet av e-böcker uppdateras kontinuerligt. Föreslå gärna titlar som du vill läsa via Beställ material

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers