Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


CRCnetBASE


Innehållet i CRCnetBASE har flyttat till Taylor & Francis ebooks. Här finns e-böcker och referensverk inom teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.Typ av innehåll

E-books


Urvalet av e-böcker uppdateras kontinuerligt. Föreslå gärna titlar som du vill läsa via Beställ material

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers