Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Chalmers bibliotek. Katalog -1965 Alfabetisk katalog


Bibliografisk information om böcker, rapporter, tidskrifter m.m. med tryckår 1965 eller tidigare i Chalmers tekniska högskolas bibliotek. Alfabetiskt ordnad.Typ av innehåll

Print books


Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers