Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Chalmers bibliotek. Katalog -1965 Systematisk katalog


Bibliografisk information om böcker, rapporter, tidskrifter m.m. med tryckår 1965 eller tidigare i Chalmers tekniska högskolas bibliotek. Systematiskt ordnad efter LC-koder.Typ av innehåll

Print books


Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers