Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Chalmers geodata portal


Geodata från Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret. Tjänsten är tillgänglig för Chalmers och Göteborgs Universitet.Typ av innehåll

Maps


Inloggning med Chalmers ID (CID)

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers