Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Chans : Chalmers biblioteks katalog


Katalog över böcker och annat material på Chalmers bibliotek.Typ av innehåll

Print books


Komplett och uppdaterad katalog för Chalmers biblioteks tryckta böcker. Här kan du reservera böcker och förnya dina lån.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers