Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


ChemSpider the free chemical database


Indexerar kemiska strukturer med tillhörande information på webben, och täcker alla kemiska inriktningar. Erbjuder text- och struktursökning.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers