Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


CiteSeerX


En sökmotor och digitalt bibliotek för akademiska papers huvudsakligen inom data- och informationsvetenskap. Innehåller citeringsinformation.


Ämnesområde

Computer science

Typ av innehåll

Articles Reports/E-prints


Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers