Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Collection of computer science bibliographies


En samling bibliografier över vetenskaplig litteratur i datavetenskap från olika källor.


Ämnesområde

Computer science

Typ av innehåll

Articles


Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers