Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


E-nav


Den svenska plattformen för standarder från SIS, ISO och IEC. Chalmers har tillgång till ett urval i fulltext, varav samtliga Eurokoder (bygg- och anläggning). Fler kan tilläggas på förfrågan till biblioteket.Typ av innehåll

Standards

= Chalmers bibliotek rekommenderar databasen inom detta ämnesområde eller typ av innehåll


Chalmers bibliotek rekommenderar E-nav som förstahandsval för standarder från SIS, ISO och IEC därför att vi har tillgång till ett stort urval i fulltext. De andra kan du oftast provläsa delar av.

Har du behov av fulltext för en viss standard, kontakta eresources.lib@chalmers.se

Se en kort film om e-nav

IEEE-standarder hittar du i IEEE Xplore, och ASTM-standarder i ASTM Compass.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

BioCyc Database Collection

Genomforskning: BioCyc innehåller en samling av genomdatabaser samt verktyg för att analysera data.

ICSD Web

Faktadatabas om oorganiska kristallstrukturer. Fungerar också som ett verktyg för att identifiera kristallina faser. Data hämtas från vetenskapliga tidskrifter och andra källor. Inorganic Crystal Structure Database.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

Chalmers