Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


ERIC


Ett digitalt bibliotek för utbildningsrelaterad forskning och information. Bakom ERIC står Institute of Education Sciences i USA.


Ämnesområde

Social sciences

Typ av innehåll

Articles


Finns också tillgänglig genom ProQuest-plattformen. Välj ProQuest i databaslistan.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers