Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


ERIC


Ett digitalt bibliotek för utbildningsrelaterad forskning och information. Bakom ERIC står Institute of Education Sciences i USA.


Ämnesområde

Social sciences

Typ av innehåll

Articles


Finns också tillgänglig genom ProQuest-plattformen. Välj ProQuest i databaslistan.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers