Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


EUR-Lex : ingång till EU-rätten


EU-lagstiftning och andra offentliga EU-dokumentTyp av innehåll

Law materials


Tillgång till Europeiska Unionnens lagstiftning på alla de 24 officiella EU-språken.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers