Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


EUR-Lex : ingång till EU-rätten


EU-lagstiftning och andra offentliga EU-dokumentTyp av innehåll

Law materials


Tillgång till Europeiska Unionnens lagstiftning på alla de 24 officiella EU-språken.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers