Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Emerald


Tidskrifter och e-böcker inom transport, management, teknik och tillämpade vetenskaper.

Emerald innehåller mycket tidskriftsartiklar i fulltext inom management-området.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers