Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Essential science indicators


Statistik och data som visar trender och impact inom vetenskap och vetenskaplig publicering. Baseras på artikelpublicerings- och citeringsdata från Thomson Scientifics databaser (Web of Science). Hjälper till att avgöra vilka som är de mest inflytelserika individerna, institutionerna, tidskrifterna och publikationerna.Typ av innehåll

Bibliometrics


Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers