Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Essential science indicators


Statistik och data som visar trender och impact inom vetenskap och vetenskaplig publicering. Baseras på artikelpublicerings- och citeringsdata från Thomson Scientifics databaser (Web of Science). Hjälper till att avgöra vilka som är de mest inflytelserika individerna, institutionerna, tidskrifterna och publikationerna.Typ av innehåll

Bibliometrics


Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers