Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


GeoRegister


Referensdatabas om Sveriges geologi från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Innehåller en kartgenerator.Typ av innehåll

Maps


Med Kartgeneratorn (under Produkter & Tjänster) kan du ta fram och ladda hem egna kartor över Sveriges berggrund, jordarter, grundvatten, maringeologi, geokemi och geofysik.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Books24x7 blir Skillport

E-böckerna på Books24x7 flyttar till ny plattform, Skillport. Klicka för att ta en titt!

Statista

Vi rekommenderar Statista om du är ute efter en stor och lättanvänd portal med statistik och marknadsinformation.

AccessScience

Börja i AccessScience när du ska leta information! Långa, bra artiklar om nästan alla ämnen inom naturvetenskap och teknik.

Chalmers