Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


GeoRegister


Referensdatabas om Sveriges geologi från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Innehåller en kartgenerator.Typ av innehåll

Maps


Med Kartgeneratorn (under Produkter & Tjänster) kan du ta fram och ladda hem egna kartor över Sveriges berggrund, jordarter, grundvatten, maringeologi, geokemi och geofysik.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Books24x7 blir Skillport

Under sommaren flyttar e-böckerna på Books24x7 till ny plattform, Skillport. Klicka för att ta en titt!

AccessScience

Börja i AccessScience när du ska leta information! Långa, bra artiklar om nästan alla ämnen inom naturvetenskap och teknik.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Chalmers