Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


GeoRegister


Referensdatabas om Sveriges geologi från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Innehåller en kartgenerator.Typ av innehåll

Maps


Med Kartgeneratorn (under Produkter & Tjänster) kan du ta fram och ladda hem egna kartor över Sveriges berggrund, jordarter, grundvatten, maringeologi, geokemi och geofysik.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers