Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Från 17 augusti öppnar bibliotekens lokaler i begränsad omfattning

Det finns då möjlighet till att hämta reserverat material, 10-14 måndag till fredag. Läsesalar och läsplatser är fortsatt inte tillgängliga med anledning av Covid19.
Läs mer om vad som gäller från och med 17 augusti


Databasinformation


Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet


Geografiska data och kartor från flera svenska myndigheter.


Ämnesområde


Typ av innehåll

Maps


Geodata via distributionstjänsten GET (Geodata Extraction Tool) som driftas av Sveriges Lantbruksuniversitet. Genom GET får du tillgång till många myndigheters egna databaser. Här finns till exempel kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket, data om berg och jord från Sveriges geologiska undersökning och befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån.
Trafikverket har en egen teknisk lösning och ingår därför inte i GET, men anställda och studenter vid lärosätena får gratis inloggning till Trafikverkets tjänst Lastkajen.

Information om vilka geodata och tjänster som ingår.

Vid Inloggning skall du använda ditt Chalmers-användarnamn (CID) och lösenord. Välj först Chalmers på inloggningssidan.

Ange alltid källhänvisning – en referens till källan där de digitala kartorna eller geodata kommer ifrån, när du använder dem som bakgrundsbilder eller när delar av datamängder ingår i en ny bild som du publicerar i en uppsats, rapporter eller artikel. Gör så här: Ange vilken myndighet som producerar och tillhandahåller informationen. Ange upphovsrätt med symbolen © och namnet på den aktuella myndigheten, till exempel © Lantmäteriet.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

E-böcker från Dawsonera

Dawsonera kommer försvinna inom kort eftersom Dawson har gått i konkurs. Vi arbetar med att få fortsatt access till de eböcker som ingår.

Statista

Vi rekommenderar Statista om du är ute efter en stor och lättanvänd portal med statistik och marknadsinformation.

AccessScience

Börja i AccessScience när du ska leta information! Långa, bra artiklar om nästan alla ämnen inom naturvetenskap och teknik.

Chalmers